Ослобађање од ПДВ-а у наредној пословној активности

Пореска Служба

Након што заврше једну пословну активност, предузетници се понекад одлучују да оснују посао по други пут.Стога је неопходно одлучити да ли ћете постати активни обвезник ПДВ-а или ћете искористити ослобођење. Међу многим пореским обвезницима постоје недоумице – да ли је могуће бити ослобођен ПДВ-а у некој другој делатности у ситуацији када смо се у претходном предузећу регистровали као активни обвезници ПДВ-а?

Који је основ за ослобађање од ПДВ-а?

Закон о порезу на добра и услуге показује да порески обвезник може бити предмет објективног ослобођења, односно због врсте пословања или субјекта, које се примењује због чињенице да се не прекорачује граница нето продаје од 200.000 ПЛН.

Објективно ослобођење од ПДВ-а

Објективно изузеће је регулисано чл. 43 сец. 1 горе Закона, у коме су наведене конкретне врсте делатности које обавља, на које предузетник има право да примењује стопу „ек“. Ове активности укључују, између осталог:

 • универзалне поштанске услуге које пружа оператор који је дужан да пружа такве услуге и испоруку робе која је уско повезана са овим услугама;
 • услуге наставе страних језика и снабдевање робом и услугама уско повезаним са овим услугама, осим оних наведених у тачкама 26, 27 и 29;
 • давање у закуп или закуп стамбене непокретности или делова непокретности за сопствени рачун, искључиво за потребе становања;
 • пружање услуга зубних техничара у обављању своје професије, као и набавка зубних протеза или вештачких зуба од стране стоматолога и зубних техничара

Ако предузетник користи објективно изузеће, дужан је да на продајни рачун дода напомену о законској одредби која га овлашћује за изузеће. Међутим, у случају субјективног отказа, давање информација о отказу је добровољно.

Предметно ослобођење од ПДВ-а

Субјективно ослобођење је регулисано чл. 113 став. 1 Закона о ПДВ-у. Према овој одредби, порески обвезник чија продаја у претходној пореској години није премашила укупан износ од 200.000 ПЛН нето може имати право на ослобађање од ПДВ-а.

Такође треба нагласити да је приликом коришћења субјективног ослобођења порески обвезник дужан да провери да ли није прекорачио границу ослобођења. Висину лимита треба израчунати сразмерно данима пословања у току године.

Укратко, објективно ослобођење могу користити предузетници који обављају делатности законом ослобођене плаћања ПДВ-а. С друге стране, од субјективног ослобођења, порески обвезници чији промет од продаје није премашио укупан износ од 200.000 ПЛН у претходној пореској години. У случају да обвезник обавља послове наведене у чл. 113 став. 13. Закона о ПДВ-у, не може остварити право на ослобођење од ПДВ-а, без обзира да ли је испунио друге услове неопходне за остваривање права на субјективно ослобођење.

Шта је ослобођење од ПДВ-а у следећој активности?

Порески обвезници који започну своју прву пословну делатност, након испуњавања услова из претходног става, имају право на ослобођење од ПДВ-а. Важно је да не морате да обавестите Пореску управу на обрасцу ПДВ-Р о коришћењу ослобођења.

Међутим, да ли ће се наведено примењивати ако је порески обвезник ликвидирао своје предузеће и жели да пређе на ослобађање од ПДВ-а у другој делатности?

Па треба издвојити три случаја преласка на ослобађање од ПДВ-а у другој делатности

 1. Када сте у претходној делатности били активни обвезник ПДВ-а;
 2. Када сте у претходној делатности деловали као субјективно ослобођени порески обвезник;
 3. Када сте у претходној делатности деловали као предметни порески обвезник.

Које је ослобођење од ПДВ-а у следећој делатности, када је претходно био активан као активни порески обвезник?

У првој наведеној ситуацији биће могуће ослобађање од ПДВ-а у другој пословној делатности, ако порески обвезник испуњава три специфична услова:

 • од тренутка када је порески обвезник изгубио право или добровољно одустао од ослобођења од ПДВ мора проћи 1 година;
 • нето продајна вредност у години која је претходила години поновног почетка пословања није прелазила 200.000 ПЛН,
 • порески обвезник не обавља послове из чл. 113 став. 13. Закона о ПДВ-у.

Горе наведено потврђује појединачно тумачење које је издао директор Државне пореске информације од 30. августа 2017. године (позив на број 0112-КДИЛ2-3.4012.236.2017.1.ВБ), а који гласи:

„(...) порески обвезник који је изгубио право на пореско ослобођење или је одустао од овог ослобођења, може, на основу горе наведене одредбе, поново користити ово ослобођење ако је протекла година од краја године у којима је изгубио право на изузеће или је одустао од овог ослобођења, при чему порески обвезник има право да се врати на ослобађање од почетка било ког месеца у току пореске године, под условом да остали - произилазе из одредаба чл. 113 Закона – услови за коришћење субјективног изузећа”.

Пример 1.

Порески обвезник је започео пословну делатност у јануару 2019. године и регистровао се као активни обвезник ПДВ-а. Међутим, у јулу исте године, он је затворио свој посао и због тога поднео пореској управи образац за одјаву ПДВ-З. Током периода у коме је активност спроведена, остварила је приходе у износу од 50.000 ПЛН. У децембру 2019. предузетник је одлучио да поново започне (нови) посао и желео је да искористи предности ослобађања од ПДВ-а. Да ли је могуће применити субјективно изузеће у таквој ситуацији?

Не, порески обвезник не може применити предметно ослобођење од ПДВ-а јер није прошло година од када је активни обвезник ПДВ-а и самим тим не испуњава један од услова. Дакле, порески обвезник ће морати да настави да послује као активни обвезник ПДВ-а. Он ће моћи да искористи изузеће тек 2021. године, ако нето промет од продаје не пређе 200.000 ПЛН у 2020. години.

Како изгледа ослобађање од ПДВ-а у следећој активности, када сте раније деловали као порески обвезник ослобођен ПДВ-а?

У другој и трећој ситуацији, ослобађање од ПДВ-а у следећој делатности је могуће када:

 • профил делатности обухваћених изузећем из чл. 43 сец. 1. Закона о ПДВ-у и предузетник није проширио делатност на делатности из чл. 113 став. 13. наведеног закона (односи се на објективно изузеће);
 • нето продајна вредност у години која је претходила години поновног почетка пословања није прелазила 200.000 ПЛН током године и пословни профил није проширен на активности које су обавезне да подлежу ПДВ-у (предметно ослобођење).

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

То потврђује и фрагмент истог тумачења, у коме можемо прочитати да: „(...) упркос ликвидацији текуће пословне делатности - без обзира да ли ће бити истог пословног профила - ова продаја може имати право на ослобађање од ПДВ-а - сходно чл. 113 став. 1. закона. Након поновног покретања пословања, подносилац захтева је порески обвезник континуираног пословања, дакле, ако је - у истој пореској години - пре датума ликвидације пословања, подносилац захтева био ослобођен ПДВ-а у складу са чл. 113 став. 1 Закона, продаја и даље може бити изузета до ограничења из чл. 113 став. 1. закона”. Да би искористио ослобођење од ПДВ-а, порески обвезник може да поднесе пријаву за регистрацију ПДВ-Р, што у делу Ц.1 значи:
- за објективно ослобођење - тач. 31. и тач 38.
-за субјективно ослобођење - тач.30 и тач 38.

Пример 2.
Порески обвезник је започео своју прву пословну активност у фебруару 2019. године, искористивши ослобођење од ПДВ-а због ограничења од 200.000 ПЛН. У мају је затворио дату делатност због малог промета, који у периоду њеног рада није прелазио 20.000 ПЛН. У октобру 2019. поново је почео са радом и одлучио да настави да користи ослобођење од ПДВ-а. Да ли порески обвезник може да примени ослобођење од ПДВ-а у другој делатности?

Да, због чињенице да порески обвезник није раније био регистрован као активни обвезник ПДВ-а и није изгубио право на ослобађање, има могућност да је настави у следећој делатности, без потребе да обавештава пореску управу. о овој чињеници.

Пример 3.
Предузетник је 2019. године водио посао којим се бавио издавањем станова. Због природе посла био је обухваћен ослобађањем од ПДВ-а. Крајем године активност је затворена. У марту 2020. одлучио је да започне нови посао, такође искористивши ослобођење од ПДВ-а, али ће овога пута то бити субјективно ослобођење. Може ли порески обвезник то да уради?

Да, ако у 2019. промет од продаје није премашио 200.000 ПЛН, нема препрека да предузетник искористи предност субјективног изузећа у новој делатности.

Укратко, порески обвезник који поново успостави привредну делатност може имати користи од ослобођења од ПДВ-а ако испуњава релевантне услове. По правилу, не постоји обавеза да се ово пријави пореској управи, али треба имати у виду да иако пријављивање коришћења изузећа није обавезно, обавештавање службе о овој чињеници може смањити ризик од формалних нејасноћа.