Правила за примену снижених стопа ПДВ-а у 2014. години

Пореска Служба

Нова година ће бити повезана са многим променама, посебно у области Закона о ПДВ-у, али и прописа о порезу на добра и услуге. Министарство финансија припремило је два нацрта прописа:

  1. о ослобађању од ПДВ-а и детаљним условима за примену ових ослобођења,
  2. на добра и услуге за које је смањена стопа ПДВ-а и на услове за примену снижених стопа.

Нацрт уредбе од 8. октобра 2013. године о добрима и услугама за које је смањена стопа ПДВ-а и услови за примену снижених стопа примењују се на примену стопа: 8%, 5% и 0%. Реч је заправо о понављању до сада важећих прописа садржаних у уредби од 04.04.2011.

Једина промена је чињеница да §7 (7) (1) тренутно обавезујућег извршног прописа на Закон о ПДВ-у није укључен у нове прописе. Горе поменути §7 ст. 7 тачка 1 примењује се на коришћење стопе ПДВ од 8% при продаји права трајног плодоуживања земљишта, у случају предаје зграда или објеката који су трајно повезани са земљиштем или деловима таквих зграда или објеката, ако су ове зграде или објекти или се њихови делови опорезују по стопи од 8%.

У образложењу Нацрта се објашњава да нема потребе да се наведене одредбе задржавају у пропису, јер оне могу функционисати у складу са одредбама Закона о ПДВ-у. Ови прописи проистичу директно из чл. 29 сец. 5. Закона о порезу на добра и услуге, који указује да се у случају испоруке зграда или објеката који су трајно повезани са земљиштем или деловима таквих зграда или објеката, вредност земљишта не издваја из пореске основице. Пошто је одговарајућа стопа ПДВ-а за зграде 8%, стопа ПДВ-а од 8% треба да се примењује и када се преноси право трајног плодоуживања на земљишту које се односи на зграду/објектив.

Нацрт правилника министра финансија о добрима и услугама за које је снижена стопа ПДВ-а и условима за примену снижених стопа ступиће на снагу 1. јануара 2014. године. Њиме се, међутим, неће уносити никакве конкретне измене у том погледу. , осим уклањања неких непотребних одредби. Од нове године правила за примену снижених стопа ПДВ-а стога ће бити иста као и до сада.