Плаћање ПДВ-а у е-трговини – где, како и када платити ПДВ ОСС и ПДВ ИОСС?

Пореска Служба

Предузетник који користи погодности уведене као део ПДВ пакета за е-трговину дужан је да плати ПДВ. И у случају регистрације за поступак ЕУ ПДВ ОСС и поступак увоза ПДВ ИОСС, продавац је дужан да поднесе изјаву о поравнању на основу које се регулише наведени порез. Хајде да проверимо како треба да изгледа уплата ПДВ-а у е-трговини, односно на који рачун и када треба платити порез и како попунити налог за пренос!

Плаћање ПДВ-а е-трговине и поступак ПДВ ОСС

Приликом обављања продаје добара на даљину унутар Заједнице (тзв. ЕСПО) или пружања електронских, телекомуникационих или радиодифузних услуга (тзв. ТБЕ), порески обвезник има могућност да измири ПДВ у складу са процедуром ЕУ ПДВ ОСС. На основу чл. 130в става 1. 1. Закона о ПДВ-у, предузетник је након регистрације у ПДВ ОСС дужан да поднесе ВИУ-ДО декларацију, на основу које се обрачунава ПДВ. Обавеза подношења декларације настаје и када у датом периоду није извршена продаја. ВИУ-ДО декларација се подноси само електронским путем за кварталне периоде до краја месеца након сваког тромесечја, чак и ако овај датум пада на недељу или државни празник. На пример, ВИУ-ДО за трећи квартал 2021. порески обвезници су дужни да доставе до 31. октобра 2021. (чињеница да је недеља је небитна). Након подношења ВИУ-ДО декларације, порески обвезник ће сваки пут добити - на е-маил адресу наведену у пријави за регистрацију ВИУ-Р - јединствени позив на број (тзв. УНР). Овај број је веома важан јер без њега неће бити могуће правилно наручити трансфер до канцеларије. Плаћање ПДВ-а за е-трговину по поступку ПДВ-а ОСС-а требало би да се изврши до краја месеца који следи за квартал на који се односи. Ако последњи дан у месецу пада на недељу или државни празник, датум плаћања се помера на следећи радни дан. На пример, ПДВ који произилази из ВИУ-ДО за трећи квартал 2021. године, обвезници су у обавези да уплате до 2. новембра 2021. године, јер 31. октобар пада на недељу, а 1. новембар је празник. Приликом попуњавања налога за пренос за процедуру ПДВ ОСС, само УНР број мора бити укључен у наслов. Како се наводи у саопштењу Министарства финансија, додавање додатних напомена може довести до одбијања плаћања. Трансфер треба извршити на рачун Друге пореске управе Варсзава-Сродмиесцие: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Плаћање ПДВ-а треба извршити у валути у којој је дата ВИУ-ДО декларација, односно у еврима. Пример УНР за ЕУ ​​ПДВ ОСС процедуру је ПЛ / ПЛКСКСКСКСКСКСКС / К3.2021 Неплаћање у прописаном року не само да ће за последицу имати пореску камату, јер у ситуацији када:

  • предузетник не плати пуни износ ПДВ-а наведен у ВИУ-ДО декларацији за свако од три календарска квартала која су непосредно претходила и
  • неће измирити ове неизмирене обавезе у року од 10 дана након што шеф Друге пореске управе Варсзава-Сродмиесцие пошаље подсетник и
  • неплаћени износ прелази 100 € за сваки од ових квартала

орган ће то сматрати систематским (упорним) непоштовањем правила поступка ЕУ и по службеној дужности одјавити привредног субјекта из ЕУ процедуре.

Плаћање ПДВ-а е-трговине и ИОСС поступак ПДВ-а

Предузетници који су се регистровали за поступак увоза и обављају продају увезене робе на даљину (тзв. СОТИ) дужни су да наплате ПДВ од купаца и то обрачунају код пореске управе. На основу чл. 138 г става 1. 1. Закона о ПДВ-у, обвезник који користи ИОСС поступак ПДВ-а дужан је да месечно шаље пријаву ВИИ-ДО. ВИИ-ДО декларација се подноси само електронски, до краја месеца за претходни месец. Ако последњи дан у месецу пада на недељу или законски празник, овај датум се не помера за следећи радни дан. Уколико у датом месецу није било продаје, обвезник треба да пошаље тзв нулта декларација. Након подношења ВИИ-ДО декларације, предузетник ће сваки пут добити јединствени референтни број (тзв. УНР) на своју е-маил адресу наведену у пријави за регистрацију ВИИ-Р. Овај број се користи приликом попуњавања налога за пренос ПДВ-а ИОСС. Плаћање ПДВ-а за е-трговину по поступку ПДВ-а ИОСС-а треба да се изврши до краја наредног месеца за месецом на који се односи. Ако последњи дан у месецу пада на недељу или државни празник, датум плаћања се помера на следећи радни дан. Приликом попуњавања налога за пренос ПДВ-а из поступка увоза, наслов преноса треба да садржи дату УНР. Како се наводи у саопштењу Министарства финансија, додавање додатних напомена може довести до одбијања плаћања. Трансфер треба извршити на рачун Друге пореске управе Варсзава-Сродмиесцие: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Уплату ПДВ-а треба извршити у валути у којој је дата ВИИ-ДО декларација, односно у еврима. Пример УНР за ЕУ ​​ПДВ ОСС процедуру је ПЛ / ИМКСКСКСКСКСКСКС / 09.2021. Неплаћање у прописаном року неће резултирати само пореском каматом, јер у ситуацији када:

  • предузетник не плати пун износ ПДВ наведен у ВИИ-ДО декларацији за сваки од три календарска месеца која су непосредно претходила и
  • неће измирити ове дугове у року од 10 дана након што шеф Друге пореске управе Варсзава-Сродмиесцие пошаље подсетник и
  • неплаћени износ ће премашити 100 € за сваки од ових квартала

орган ће то сматрати систематским (упорним) непоштовањем правила поступка ЕУ и по службеној дужности одјавити привредног субјекта из увозног поступка.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Сажетак најважнијих информација пре плаћања ПДВ-а за е-трговину због ЕУ процедуре и процедуре увоза представљен је у табели испод:

 

ПДВ ОСС

ПДВ ИОСС

Коју изјаву да дам?

ВИУ-ДО декларација

ВИИ-ДО декларација

До када се декларација подноси?

последњег дана у месецу по истеку тромесечја

последњег дана у месецу за претходни месец

Где се даје декларација?

Друга пореска управа Варсзава-Сродмиесцие

Друга пореска управа Варсзава-Сродмиесцие

На који рачун се плаћа ПДВ за е-трговину?

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

До када се плаћа ПДВ за е-трговину?

* до краја месеца по истеку тромесечја

* до краја месеца за претходни месец

* ако овај рок пада на недељу или законски празник, рок се помера за наредни радни дан

Који је назив трансфера? **

ПЛ / ПЛКСКСКСКСКСКСКС / Кк квартал.године

ПЛ / ИМКСКСКСКСКСКСКС / мц.год

** то је УНР који порески обвезник добија на е-маил након подношења декларације