Издавање е-признанице само на онлајн каси!

Промена Ко-Величине

Увођење нове уредбе у области критеријума и техничких услова које треба да испуњавају фискалне касе биће финансијски терет за предузетнике који немају онлајн касе, јер ће само преко њих моћи да издају е-признаницу. Па какве потешкоће чекају оне који немају онлајн касу?

Издавање е-признанице – важећи прописи

За издавање е-признанице потребна је онлајн каса или програмска каса, међутим програмска каса је применљива само за одабране активности.

С друге стране, е-признанице се не могу издавати путем касе са електронским и папирним копијама. Зато су предузетници који се региструју коришћењем онлајн каса дужни да – на основу Уредбе министра предузетништва и технологије од 28. маја 2018. године о критеријумима и техничким условима које морају да испуњавају касе – одштампају потврду на овој каса, а купци само издају рачун у виду исписа.

Издавање е-признанице - које потешкоће за предузетнике?

Проблем са издавањем е-признанице појавиће се међу неколико стотина хиљада предузетника који имају одобрене касе које нису онлајн касе. Предузетник који жели да изда е-признаницу биће у обавези да купи касу путем интернета - известила је Пољска привредна комора за електронику и телекомуникације у својим коментарима на другу верзију нацрта Уредбе министра за развој, рад и технологију. од 2. априла ове године. који се тичу техничких услова и услова за касе.

Проблем би, по правилу, требало да буде решен чим се уведе нови технички пропис, али да би то омогућили произвођачи онлајн каса би морали предузетницима да обезбеде ажурирање касе које омогућава предузетницима да пошаљу електронску копију рачуна. купцу који би на то дао сагласност, претходно одобрење ове функције у Централи Мера.

Међутим, ово није прихватљиво у светлу ст. 57. предлога уредбе од 2. априла ове године. о техничким захтевима и условима за фискалне касе, што указује да ће за сваку функционалну, конструкцијску или софтверску измену у каси бити потребна – сваки пут пре увођења – новоиздата потврда, сходно чл. 111 сец. 6 фа Закона о порезу на додату вредност.

Још један трошак за предузетника и без одбитка

За предузетника који је већ одузео готовину – као што је поменуто – неће бити могуће издати е-признаницу. Поновно коришћење олакшице искључено је чл. 111 сец. 4. Закона о ПДВ-у, јер се може одбити само за куповину касе пријављене на дан обавезе регистрације.

Предузетник који нема законску обавезу замене касе неће моћи да одбије набавку касе у трошкове своје пословне делатности.

Издавање е-признанице и шанса за промену прописа

Пољска привредна комора за електронику и телекомуникације је одговорила на ово и предложила измену текста ст. 57 Нацрта прописа о техничким условима и условима за касе. Према измени, одредбом би се јасно указала могућност ажурирања већ коришћених каса од стране предузетника. Није познато, међутим, да ли ће предложена измена ступити на снагу.