Рок за исплату накнаде за рад – како га одредити?

Служба

Чланом 22 Закона о раду наведено је да се заснивањем радног односа запослени обавезује да за послодавца и по његовом упутству обавља послове одређене врсте и на месту и у време које одреди послодавац, а послодавац да запосли запосленог. за накнаду. Како одредити датум исплате плате? Одговарамо у чланку.

Рок за исплату зарада

Као што је наведено у претходном члану, послодавац је дужан да исплати накнаду за рад. Важно је навести конкретан и фиксни датум исплате накнаде. Правилник о раду треба да садржи одредбу у вези са уговореним датумом и учесталошћу исплате накнаде (члан 1041 ст. 1 тачка 5 ЗОР).уговор о раду (члан 29 став 3 Закона о раду). Често је у уговору о раду укључен и датум исплате накнаде за рад. Од 2020. минимална плата износи 2.600 ПЛН, док ће 2021. тај износ бити 2.800 ПЛН бруто.
Користите калкулатор плата и сазнајте колики ће бити укупни трошкови запошљавања запосленог.

Одређен и фиксни датум за исплату зарада

У пракси се често јављају проблеми са навођењем одговарајуће одредбе у вези са одређивањем конкретног и фиксног датума исплате накнаде, а према прописима (члан 85. ст. Закона о раду) послодавац је дужан да исплати накнаду за рад. :

  • најмање једном месечно у доцњи, што је потврдио Врховни суд у својој пресуди (ИИ УКН 32/96),
  • најкасније у првих 10 дана наредног календарског месеца.
  • на фиксни, унапред одређени датум.

Како правилно назначити датум исплате зарада

Приликом одређивања датума исплате накнаде, треба имати на уму да то треба да буде одређени и фиксни дан у месецу који пада у првих 10 дана после месеца за који се плаћа накнада. У пракси се често погрешно претпоставља да ће накнада бити исплаћена до 10. наредног месеца без навођења тачног датума. С друге стране, тачно дефинисан датум плаћања је индикација једног од првих десет дана у месецу, нпр. 10. или 8. сваког месеца, или одлука да ће уплата бити извршена нпр. другог радног дана следећег месец дана. Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Пример 1.

Током трајања уговора, запослени ће примати накнаду у износу од 3.000,00 ПЛН (три хиљаде злота) бруто месечно, плативу у доцњи до 10. дана сваког наредног месеца након радног месеца.

Термин „до 10.“ није конкретан. Тачно наведен датум исплате накнаде треба да буде следећи: Током трајања уговора, запослени ће примати накнаду у износу од 3.000,00 ПЛН (три хиљаде злота) бруто месечно, плативу у доцњи 10. дана сваког наредног месеца после радног месеца.

Пример 2.

Запослени ће примити бруто основну плату у износу од 3.700,00 ПЛН (три хиљаде седамсто злота) који се плаћају у доцњи.

Наведена одредба је недопустива и у супротности са одредбама Закона о раду – не наводи када запослени може очекивати накнаду. Према примеру, исплата би се могла извршити годину дана након радног месеца. Пример не наводи конкретан датум исплате накнаде, нити указује на учесталост њене исплате. Ако је уговорени дан исплате накнаде слободан дан, накнада се исплаћује претходног дана (члан 85. став 3. Закона о раду).

Нетачно наведен датум исплате накнаде и последице

Послодавац чији ће уноси означавати да ће датум исплате накнаде за рад бити до 10. у месецу, може значити да се исплата може извршити, на пример, првог или петог. Као што је раније поменуто, ако је датум исплате одређен на 10, а запослени прими трансфер накнаде на рачун, на пример, седмог, послодавац неће сносити никакве последице из овог разлога, али би било добро да прецизира Датум. Било би горе да је плата запосленом исплаћена касно. Погрешне одредбе у погледу датума исплате накнаде може да доведе у питање инспектор Националне инспекције рада, а сам послодавац позове да отклони грешку.