Веб страница компаније као порески трошак

Пореска Служба

У доба интернета, тешко је замислити свакодневно функционисање компаније без коришћења овог алата, а камоли компаније која нема веб страницу. Данас је веб страница основа за појављивање међу конкурентима и потенцијалним купцима. То је првенствено извор информација о компанији, робама или услугама које нуди, о њеним достигнућима, па чак и о најважнијим извођачима.

Стога многа и најмања предузећа улажу у поседовање сопствене веб странице како би рекламирали своју компанију, понуду роба/услуга и придобили широк спектар купаца.

Стога се поставља питање да ли се трошкови у вези са постављањем веб странице могу сврстати у пореске трошкове?

У складу са Законом о порезу на доходак, порезно признати трошкови су сви трошкови настали у циљу остваривања прихода или одржавања или обезбеђења извора прихода, осим трошкова наведених у чл. 23.

С обзиром на то да је Интернет масовни медиј, трошкови који се односе на успостављање веб странице компаније и њено накнадно одржавање, у циљу стицања или повећања прихода од обављања делатности, представљаће пореско признате трошкове.

Ови трошкови укључују, између осталог:

  • куповина домена,
  • креирање графичког дизајна,
  • услуге позиционирања веб странице,
  • изнајмљивање простора на серверу (хостинг).

Предузетник такође има право да од учињених трошкова одбије ПДВ по општим условима.

Међутим, треба имати на уму да ће стицање ауторских права на дизајн веб странице у износу већем од 3.500 ПЛН нето резултирати признавањем трошкова који су настали не директно, већ кроз отпис амортизације.