Продаја на фестивалима и коришћење касе

Веб Сајт

Субјекти који продају на различитим врстама сајмова треба да размотре да ли такве активности не представљају привредну делатност. У неким случајевима може се испоставити да је потребно евидентирати продају са касом. Да ли знате како да снимите продају на фестивалу?

Продаја на фестивалима и пословна активност

Према Закону о порезу на доходак грађана, привредном делатношћу сматра се делатност од зараде, нпр. производња, грађевинарство, трговина или услуга.

Такође, у складу са Законом о ПДВ-у, обвезници ПДВ-а су физичка лица која самостално обављају пословну делатност.

Привредна активност обухвата активности које се састоје од континуираног коришћења добара или нематеријалне имовине у комерцијалне сврхе.

У вези са наведеним, било би неопходно утврдити да ли продаја на фестивалу испуњава наведене услове да би се сматрала привредном делатношћу.

Продаја физичким лицима која не обављају делатност

Треба имати у виду да је продаја извршена физичким лицима која не обављају делатност и пољопривредницима паушалцима подложна регистрацији у каси. Међутим, у неким ситуацијама могуће је искористити изузеће из касе.

Важно!

Испорука робе и пружање услуга изузети су из касе ако промет од продаје у претходној години није премашио 20.000 ПЛН.

С друге стране, када је пословна активност започета у току године, сразмерно се утврђује лимит који важи за касу.

Када се не примењује изузеће за касе?

Не може свака врста пословања имати користи од изузећа од евидентирања продаје на благајни, иако не прелази износ промета од 20.000 ПЛН.

У складу са прописом министра финансија о изузећима од обавезе вођења евиденције уз коришћење фискалних каса, апсолутну обавезу евидентирања промета у каси, између осталог, примењују: испорука:

  • делови и прибор за моторна возила,

  • снимљени и несачувани дигитални и аналогни носачи података,

  • дувански производи или алкохолна пића са садржајем алкохола изнад 1,2%,

  • парфеми и тоалетне воде.

Продаја на фестивалима и обавеза поседовања касе

У ситуацији када продају на фестивалу врши лице које се бави бизнисом, а продаја се врши у оквиру посла, предузетник мора имати и фискалну касу на фестивалу. Дакле, продаја на фестивалу мора бити утиснута у касу.

Међутим, ако предузетник користи изузеће из касе, ослобађање важи и приликом продаје на фестивалу. Наравно, ово ослобађање важи све док се не прекорачи износ промета од 20.000 ПЛН.

Предузетници треба, међутим, да имају у виду да у случају продаје одређене робе или пружања услуга постоји апсолутна обавеза регистрације продаје на каси. Ова обавеза се односи на активности и робу наведене у члану 4. горе поменуте Уредбе.

Дакле, предузетник који пружа угоститељске услуге или снабдева алкохолна пића са садржајем алкохола изнад 1,2% или продаје дуванске производе, искључен је из изузећа. Није битно да ли се ради о распродаји на фестивалу или на сталном месту пословања. Дакле, продаја горе наведених артикала се апсолутно мора рачунати на касу.