Шта одређује висину доприноса ЗУС предузетника?

Служба

Висина ЗУС доприноса предузетника зависи првенствено од две вредности:

  • просечна зарада за рад,
  • минимална зарада за рад.

Закон о буџету усвојен за 2021. предвиђа повећање предвиђене просечне месечне плате са 5227 ПЛН бруто у 2020. на 5259 ПЛН бруто у 2021. Исти закон утврђује минималну зараду за рад, повећавајући је са 2600 ПЛН бруто у 2020. години на ПЛН00. у 2021. Како то утиче на износ доприноса?

Преференцијални ЗУС доприноси предузетника – социјално осигурање

Основица за процену повлашћених ЗУС доприноса је 30% минималне накнаде за рад у датој години, односно 2021. основица ће бити 840 ПЛН (2.800 ПЛН к 30%).

ЗУС доприноси предузетника по повлашћеним условима у годинама 2020 - 2021. приказани су у табели испод.

Премије осигурања

Стопа доприноса

Стопе доприноса у 2020

Стопе доприноса у 2021

Пензионисање

19,52%

152.26 зł

163,97 ПЛН

Профитабилно

8%

62,40 ПЛН

67,20 ПЛН

Болест

2,45%

ПЛН 19.11

20,58 ПЛН

несрећа *

1,67%*

ПЛН 13.03

ПЛН 14.03

Доприноси за социјално осигурање – УКУПНО

31,64%

246,80 ПЛН

265,78 ПЛН

фонд рада

предузетник који плаћа минималне повлашћене ЗУС доприносе не плаћа ФП за себе

предузетник који плаћа минималне повлашћене ЗУС доприносе не плаћа ФП за себе

предузетник који плаћа минималне повлашћене ЗУС доприносе не плаћа ФП за себе

* од 1. априла 2018. године стандардни допринос у случају незгоде износи 1,67% Преференцијални ЗУС доприноси су добровољни и важе пуна 24 месеца.

Стандардни ЗУС доприноси предузетника – социјално осигурање

Уплата доприноса Заводу за социјално осигурање је обавеза сваког лица које води бизнис. Сви социјални доприноси (за пензију, инвалидност, несрећни случај) и здравствено осигурање су обавезни, што значи да не можете одустати од плаћања. Једини добровољни прилог за предузетника је прилог за боловање.

Као што је већ поменуто, основа за обрачун доприноса ЗУС-а је предвиђена просечна месечна накнада за рад (2021. – 5259 ПЛН), и то тачно 60% ове накнаде. У 2021. години ова основа ће износити 3.155,40 ПЛН (5.259 ПЛН × 60%).

Табела испод представља износе стопа за 2020. и 2021. годину.

Премије осигурања

Стопа доприноса

Стопе доприноса у 2020

Стопе доприноса у 2021

Основа доприноса

 

3.136,20 ПЛН

3.155,40 ПЛН

Пензионисање

19,52%

612,19 ПЛН

615,93

Профитабилно

8%

250,90 ПЛН

252,43

Болест

2,45%

76,84 ПЛН

77,31

несрећа *

1,67%*

52,37 ПЛН

52,70

Доприноси за социјално осигурање – УКУПНО

31,64%

992,30 ПЛН

998,37

фонд рада

2,45%

76,84 ПЛН

77,31

* од 1. априла 2018. године стандардни допринос у случају незгоде износи 1,67% Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Здравствени допринос предузетника

Висина доприноса за здравствено осигурање за предузетнике који плаћају стандардне или повлашћене социјалне доприносе зависи од просечне зараде у предузетничком сектору у четвртом кварталу године. У саопштењу ГУС-а, просечна месечна зарада у сектору предузећа, са исплатом добити, у четвртом кварталу прошле године износи 4.242,38. Из тога произилази да је здравствени допринос у 2021. години 381,81 (одбити 328,78).