Регистрација за потребе ЕУ уназад - све што треба да знате

Пореска Служба

Стране трансакције са извођачима из земаља ЕУ, по правилу, обавезују предузетнике да се региструју за ПДВ-ЕУ, односно ЕУ трансакције. Оваква обавеза се не односи само на активне обвезнике ПДВ-а, већ углавном на ослобођене обвезнике. Често порески обвезници нису ни свесни такве обавезе и врше, на пример, куповину у ЕУ без регистрације. Да ли је регистрација за потребе ЕУ могућа ретроактивно? Како се то ради?

Регистрација за ПДВ-ЕУ

Активни обвезници ПДВ-а су обавезни да се региструју за ПДВ-ЕУ пре прве трансакције која се односи на:

 • куповином робе од ЕУ уговарача, односно набавком робе унутар Заједнице (односи се на куповину добара од предузећа; не односи се на куповину од физичких лица која не послују, а имају пребивалиште у земљама ЕУ);
 • са куповином услуга за које је место извршења седиште купца;
 • са продајом робе извођачима из Европске уније, односно ВДТ;
 • уз пружање услуга страним извођачима из ЕУ, при чему место пружања услуга одређује купац у месту пословања/пребивалишта.

У случају субјеката ослобођених плаћања ПДВ-а, ово питање је мало другачије. Регистрација је потребна за:

 • стицање услуга унутар заједнице регулисаних чл. 28б Закона о ПДВ-у;
 • пружање услуга унутар заједнице регулисаних чл. 28б Закона о ПДВ-у.

Субјект ослобођен ПДВ-а који продаје робу уговарачима из ЕУ није обавезан да се региструје за ПДВ-ЕУ.

Пажња!

У случају набавке добара унутар Заједнице, обавеза регистрације за потребе ПДВ-ЕУ код пореског обвезника ослобођеног ПДВ-а настаје само када вредност купљене робе у датој години прелази 50.000 ПЛН. Док се граница не прекорачи, предузетник који користи ослобођење од ПДВ-а не мора (али може) да се региструје.

Регистрација за потребе ЕУ – рокови

Активни обвезник ПДВ-а

Регистрација активних обвезника ПДВ-а за потребе ЕУ треба да се врши континуирано. Активни обвезници ПДВ-а морају се регистровати за потребе ПДВ-ЕУ пре:

 • вршење набавке робе унутар Заједнице (ВНТ),
 • стицање услуга регулисаних чл. 28б Закона о ПДВ-у,
 • вршење снабдевања робом унутар Заједнице,
 • пружање услуга за обвезнике ПДВ-ЕУ регулисаних чл. 28б.

Ослобођени обвезник ПДВ-а

Регистрација за потребе ЕУ у случају пореског обвезника ослобођеног ПДВ-а треба да се изврши пре:

 • увоз услуга регулисаних чл. 28б Закона о ПДВ-у,
 • пружање услуга унутар заједнице,

У случају набавке робе унутар Заједнице, обавеза регистрације ће настати само када вредност робе купљене у датој години пређе границу од 50.000 ПЛН.

Како се регистровати за ПДВ-УЕ?

Активни обвезник ПДВ-а и регистар ослобођених пореских обвезника за потребе ПДВ-ЕУ на обрасцу ПДВ-Р. Овај образац се може преузети у пореској управи и попунити ручно, или можете преузети готов шаблон доступан на разним веб страницама.