Евиденција прихода – правила понашања

Веб Сајт

Евиденција прихода из маја 2013. године

У мају прошле године ступила је на снагу Уредба министра финансија од 6. маја 2013. године о изменама и допунама правилника о вођењу евиденције прихода и пописа основних средстава и нематеријалних улагања. Његова улога је да разјасни претходно постојеће одредбе. Према важећим прописима, регистар прихода треба да садржи уписе на основу фактура, ПДВ РР фактура, рачуна и царинских докумената сачињених у складу са важећим прописима.

Евиденција прихода – нефактурска продаја

Предузетник који води тзв продаје без рачуна, приход се мора признати у евиденцији прихода на основу интерне матичне карте издате на крају дана. Требало би да прикаже износ ових прихода за тај дан у једном износу – са рашчлањивањем на приходе обухваћене посебним паушалним стопама на евидентиране приходе.

Евиденција прихода и касе

Евиденција прихода предузетника који евидентира промет путем каса треба да садржи уносе који се врше на основу података који произилазе из дневних извештаја, кориговани износима који утичу на висину прихода. На полеђини дневног извештаја морате приложити податке о укупној вредности прихода, који произилазе из овог извештаја, узимајући у обзир поделу на приходе обухваћене посебним паушалним стопама на евидентиране приходе.

Онлине Типс

Да ли водите компанију и имате питања?

Искористите стручне савете Водича за предузетнике

Онлине савети за предузећа

Уместо дневних извештаја, порески обвезник може у евиденцију прихода укључити комбиноване периодичне извештаје прилагођене износима који утичу на вредност прихода. Као и код дневних извештаја, такође на полеђини извештаја, уписује се укупна вредност прихода која произилази из овог извештаја, са поделом на приходе опорезоване појединачним паушалним стопама на евидентиране приходе.

Пажња! Порески обвезници не уносе у евиденцију прихода износе који произилазе из фактура о извршењу трансакције која је претходно регистрована на касама. Њихова дужност је, међутим, да трајно комбинују враћене оригиналне фискалне рачуне са копијама издатих рачуна.