Олакшице за куповину касе и субјект ослобођен ПДВ-а

Веб Сајт

Попуст за куповину касе имају предузетници који са важећим датумима почну да евидентирају продају на каси. Проблем настаје када је предузетник лице ослобођено плаћања ПДВ-а. Који услови морају бити испуњени да би предузетник искористио олакшице на каси?

Када постоји пореска олакшица за куповину касе?

Ако порески обвезник почне да евидентира промет и износе пореза који доспевају на важеће датуме, има право на попуст за куповину касе. Предузетник има право да од пореза одбије износ утрошен за куповину касе пријављен на дан почетка (настанка обавезе) евидентирања, у износу од 90% његове набавне цене (без пореза), али не више од 700 ПЛН.

Сходно изменама правилника, од 1. маја 2019. године олакшица за куповину касе је доступна само за купљену онлајн касу, најкасније у року од 6 месеци од дана почетка вођења евиденције продаје исте.

Како измирити попуст за куповину касе?

У случају тзв активни обвезници ПДВ-а, ствар је прилично једноставна, јер се олакшица за куповину касе измирује директно у ЈПК В7. Код субјеката ослобођених плаћања ПДВ-а може се наћи проблем, јер не достављају такве досијее. Како онда да искористе своје пореске олакшице за куповину касе?

И у овом случају то није компликовано. Прописи с тим у вези налазе се у чл. 111 сец. 5 Закона о порезу на додату вредност:

'Када су обвезници из ст.1. 4, обављају само делатности ослобођене плаћања пореза или су порески обвезници за које је промет ослобођен плаћања пореза у складу са чл. 113 став. 1. и 9. порески орган враћа износ из ст. 4 на жиро рачун пореског обвезника у банци основаној на територији земље или на рачун обвезника у задружној штедно-кредитној унији чији је члан, у року од 25. дана од дана подношења пријаве од стране Порески обвезник.'

Порески обвезници ослобођени плаћања ПДВ-а да искористе право на порески кредит за куповину фискалне касе, у складу са § 4 тач. 1 Уредбе министра финансија о одбитку или повраћају износа утрошених на набавку каса и враћању ових износа од стране пореског обвезника, стога подносе одговарајућу пријаву пореској управи, најраније у год. месец после месеца у коме је започета евиденција продаје преко касе.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Попуст за куповину касе – пријава

У складу са § 4 тач 2 горе уредбе, поднети захтев за олакшицу за куповину касе треба да садржи:

  • име и презиме или име пореског обвезника,

  • подаци о адреси,

  • порески идентификациони број,

  • у случају пореских обвезника који обављају услуге превоза путника и њиховог ручног пртљага таксијем - додатно податке о броју дозволе за друмски превоз таксијем и регистарском и бочном броју такси возила у који је уграђена каса,

  • број рачуна на који се врши повраћај средстава.

Поред тога, уз пријаву треба приложити:

  • оригинал фактуре којом се потврђује куповина касе заједно са доказом о уплати целокупног износа дуговања за касу,

  • копију месечног фискалног извештаја издатог на каси којим се потврђује вођење евиденције продаје,
  • у случају пореских обвезника који обављају услуге превоза путника и њиховог ручног пртљага такси возилом, прилаже се копија потврде о поновној овери таксиметра који сарађује са касом посебне намене, којим се води евиденција приликом пружања ових услуга, укључујући и једну интегрисану у једном кућишту са касом.

Рефундација за куповину касе врши се у року од 25 дана од дана подношења пријаве.

Добијена олакшица за куповину касе не представља пословни приход, па обвезници не морају да исказују опорезиви приход.