Државни судски регистар – упис у Државни судски регистар – коме подлеже?

Служба

Приликом одлучивања о покретању бизниса потребно је испунити обавезе регистрације. За одабране облике делатности основ је добијање уписа у регистар предузетника у Државном судском регистру. Шта подразумева упис у Државни судски регистар? Одговарамо у наставку

Шта је регистар предузетника?

Регистар предузетника је један од регистара који води Државни судски регистар. За податке објављене у Државном судском регистру тзв Претпоставка истинитости (осим онога што је предвиђено у четвртом делу регистра). Претпоставља се да су објављени подаци у складу са чињеницама. У супротном, ако се добијене информације разликују од стварности, предузетник може бити кажњен.

Важно!
Регистар предузетника је отворен, што значи да свако има право увида у податке који садржи.

Претпоставка истинитости података објављених у Државном судском регистру намеће предузетницима обавезу да контролишу уносе који се њих тичу. Ако не реагују на грешке у регистру, а ове информације сугеришу трећу страну, они ће бити одговорни тој особи.

Ко је уписан у Државни судски регистар?

Нису сви предузетници обавезни да се региструју у Државном судском регистру (каталог обвезника регистрације садржан је у члану 36. Закона о Државном судском регистру). Таква обавеза намеће се одабраним облицима делатности. Као резултат тога, само следећи субјекти подлежу упису у Национални судски регистар:

 • генерална партнерства,

 • партнерске компаније,

 • командитна друштва,

 • командитна акционарска друштва,

 • друштва са ограниченом одговорношћу,

 • акционарска друштва,

 • европске компаније,

 • задруге,

 • европске задруге,

 • европске економске интересне групе,

 • државна предузећа,

 • истраживачки институти,

 • стране компаније,

 • друштва за узајамно осигурање,

 • друштва за међусобно реосигурање,

 • огранци страних предузетника који послују на територији Пољске,

 • главне филијале страних осигуравајућих друштава,

 • главне филијале страних друштава за реосигурање,

 • институције буџетске привреде.

Обавезу уписа у регистар предузетника намећу и друга правна лица која обављају делатност, а која подлежу обавези уписа у регистар удружења, других друштвених и стручних организација, фондација и јавних здравствених установа.

Упис у Државни судски регистар на захтев субјекта

Углавном, упис у регистар предузетника врши се на захтев субјекта. Изузетак је када је посебном одредбом предвиђен упис по службеној дужности. Пријава се подноси на службеном обрасцу, чија врста зависи од облика пословања (нпр. ортачко друштво има другачији образац него за друштво са ограниченом одговорношћу). Пријаве се могу поднети и на необојеним обрасцима који су компјутерски одштампани или фотокопији службених образаца.

Захтев за упис у Национални судски регистар може се поднети у папирној и електронској форми коришћењем безбедног електронског потписа овереног важећим квалификованим сертификатом или потписа потврђеног поузданим профилом Платформе за јавне услуге (еПУАП).

Штавише, пријаву за упис у Државни судски регистар треба платити. Приликом подношења обрасца подносилац захтева плаћа судску таксу без позива, а ако се упис расписује - и таксу за оглашавање у Суду и Економском монитору.

Започните бесплатни пробни период од 30 дана без обавеза!

Рок за подношење пријаве за упис у Државни судски регистар

Пријаву за упис у Државни судски регистар подноси се суду најкасније у року од 7 дана од дана догађаја који оправдавају упис (ако посебном одредбом није другачије одређено).

Последице непоштовања обавеза регистрације

Предузетник који не испуни обавезу уписа у Државни судски регистар треба да води рачуна да ће га регистарски суд позвати да ту обавезу испуни у року од 7 дана под претњом новчане казне. Санкција се може поновити ако предузетник стално избегава обавезу регистрације.

Ако, и поред изрицања новчане казне, субјект више пута избегава обавезе регистрације, регистарски суд може из важних разлога одлучити о његовом престанку рада и именовати ликвидатора (ово је тзв. ликвидација мртвих предузећа из Државног судског регистра). .