Када је ЦЕ ознака обавезна?

Служба

Предузетници који желе да своје производе уведу на европско тржиште треба да се постарају да њихова роба испуњава суштинске захтеве прописа Заједнице у вези са производима који се пласирају на тржиште ЕУ, јер у Европској унији важи заједничко тзв. цоммон лав. систем оцењивања усаглашености. Његова сврха је да обезбеди да само производи који испуњавају јединствене захтеве прописа ЕУ у погледу, између осталог, безбедност производа, јавно здравље или утицај на животну средину. Изјава произвођача да његов производ испуњава захтеве ЕУ је, на пример, ЦЕ ознака.

Захваљујући усаглашеним, јединственим прописима у погледу безбедности производа, они могу да уђу на тржиште ЕУ из дате земље без потребе за додатним сертификатима који потврђују усклађеност са стандардима.

Захтеви ЕУ у погледу безбедности и квалитета производа који се пласирају на европско тржиште налазе се у пољским прописима донетим на основу Закона од 30. августа 2002. године о систему оцењивања усаглашености (Јоурнал оф Лавс оф 2002, Но. 166, тач 1360).

Шта је ЦЕ ознака?

Скраћеница ЦЕ потиче од француских речи Цонформите Еуропеенне, што на пољском значи: усклађеност са директивама Европске уније, европска усклађеност.

ЦЕ ознака је симбол изјаве произвођача или овлашћеног представника да је дати производ који се пласира на европско тржиште безбедан и да је у складу са захтевима директива ЕУ у вези са безбедношћу датог производа. Када потрошач купи производ са ознаком ЦЕ у било којој земљи Европске уније, може бити сигуран да може безбедно и без проблема да га користи у својој земљи.

ЦЕ ознака није:

 • сертификат комерцијалног квалитета,

 • потврду порекла робе из Европске уније,

 • сертификат о безбедности.

Када се ставља ЦЕ ознака?

ЦЕ ознака није обавезна за све производе – покрива неке категорије производа које се односе на тзв. Директиве новог приступа.

Одредбе којима се регулишу захтеви за производе који се пласирају на јединствено европско тржиште подељени су на:

 • директиве старог приступа - оне се тичу, између осталог, моторне индустрије, фармације и дефинишу детаљније техничке услове за производ који се пласира на европско тржиште. Директива старог приступа захтева од државних надзорних органа, као што је Трговинска инспекција, да контролишу и верификују увођење производа на тржиште ЕУ.

 • Директиве новог приступа – ове су либералније од старих, јер не укључују националне регулаторе у процес увођења производа на тржиште ЕУ. Директивама Новог приступа дефинисани су суштински захтеви, односно основни критеријуми неопходни за обезбеђење безбедности корисника и животне средине. Произвођач на сопствену одговорност изјављује усаглашеност са овим критеријумима, на пример, позивајући се на европске, хармонизоване стандарде - ова усклађеност је потврђена ЦЕ ознаком на производу.

Директиве новог приступа примењују се, између осталог, на машине, електрична опрема, играчке, опрема под притиском и гасом, опрема за личну заштиту. ЦЕ се ставља на, на пример, потрошачку електронику и кућне апарате, играчке, мобилне телефоне, косилице и бушилице, рачунаре, бициклистичке кациге и наочаре за сунце, итд.

Пажња!
Директиве новог приступа се такође примењују на производе за које није потребна ЦЕ ознака, као што су паковање, железничка и бродска опрема.

ЦЕ ознака не мора да се ставља на производе на које се директиве новог приступа не примењују, на пример намештај, одећа, храна, бицикли за одрасле, козметика.

Процедура за постављање ЦЕ ознаке

 1. У првом кораку морате да одредите које директиве ЕУ се примењују на ваш производ. Постоји преко 20 директива у ЕУ које дефинишу категорије производа (нпр. играчке, електронска опрема, лична заштитна опрема, нпр. наочаре, итд.) за које се захтева ЦЕ ознака.

 2. Следећи корак је провера захтева за дати производ. Ако је у складу са усклађеним стандардима Уније, примењује се „претпоставка усаглашености“.

 3. Затим у дотичној директиви треба да проверите да ли оцењивање усаглашености треба да спроведе одговарајуће контролно тело.

 4. Следећи корак је тестирање производа и провера његове усклађености са стандардима. Одговорност произвођача је да тестира производ и провери његову усклађеност са законодавством ЕУ.

 5. Следећи корак је израда техничке документације коју је произвођач дужан да припреми.

 6. Последњи корак је постављање ЦЕ ознаке на производ и састављање декларације о усклађености производа са директивама ЕУ.

Изјава о усаглашености не мора бити приложена уз сваки производ – треба је чувати ради могуће контроле од стране надзорних органа, нпр. трговинске инспекције.

Производи уз које није приложена изјава о усклађености укључују, између осталог, уређаји под притиском, лична заштитна опрема (нпр. бициклистичке кациге, наочаре за сунце, заштитна радна одећа), опрема за поморство, електрична опрема (електроника и кућни апарати, итд.).

Међутим, постоје производи за које постоји обавеза прилагања декларације о усаглашености. Ово су и.а. све врсте машина (косилице, бушилице, брусилице), мобилни телефони и чамци за рекреацију. Изјава о усаглашености је тада обично последња страница упутства за употребу, понекад је посебан документ.

Изјава о усаглашености треба да садржи, између осталог: идентификациони број производа, назив и адресу произвођача (и/или његовог овлашћеног представника), предмет декларације, упућивање на хармонизоване стандарде или референце на спецификације за које је усаглашеност је декларисана, напомена да је декларација издата под искључивом одговорношћу произвођача и да је производ у питању усклађен са законодавством Заједнице, додатне информације: потписано у име, место и датум издавања, име, положај, потпис. Тамо где је применљиво, изјава мора да садржи детаље о нотификованом телу које је извршило инспекцију.

увозници

Увозник треба да обезбеди да је увезени производ са ознаком ЦЕ у складу са директивама ЕУ и да није опасан за кориснике. Од њега се тражи да потврди да је произвођач који није из ЕУ предузео потребне кораке и да може да обезбеди релевантну документацију на захтев.

Дистрибутер

Дистрибутер мора имати основно разумевање законских захтева – укључујући који производи морају имати ЦЕ ознаку и који документи су потребни – и бити у стању да идентификује производе који очигледно нису усклађени.

Пажња!
Ознака ЦЕ се не може ставити на производ, осим ако није обухваћена хармонизацијским законодавством Уније које предвиђа њено постављање.

Како изгледа ЦЕ ознака и где?

ЦЕ ознака мора бити стављена на производ пре него што се релевантни производ стави на тржиште.

ЦЕ ознака се састоји само од слова ЦЕ. Ако је једна или више контролних јединица учествовало у оцењивању усаглашености, поред ње треба навести бројеве ових јединица.

ЦЕ ознака мора бити постављена на производ, његову етикету или плочицу са подацима у складу са наведеним форматом ознаке, на видљив начин (ЦЕ ознака не сме бити нижа од 5 мм), читљива и неизбрисива. ЦЕ ознака може имати много облика (нпр. боја, чврста/конкавна) све док је видљива, читљива и има исправне пропорције.

У изузетним случајевима, ЦЕ ознака се може ставити на паковање или документе приложене уз производ, нпр.:

 • када је немогуће поставити ознаку на производ - ово важи, на пример, за неке експлозиве,

 • када се минималне димензије симбола не могу задржати,

 • када није сигурно да ће ЦЕ ознака бити видљива и читљива.

Међутим, забрањено је изостављање или преношење ЦЕ ознаке на паковање или приложене документе само из естетских разлога.

Произвођач, након извршења оцењивања усаглашености и постављања ЦЕ ознаке, саставља обавезну писану „ЦЕ декларацију о усаглашености“. Његова је обавеза да преузме одговорност за евентуалну неусаглашеност производа са прописима.

Пажња!
ЦЕ ознаку на производ поставља произвођач или његов овлашћени представник. Произвођач такође издаје декларацију о усклађености производа са директивама ЕУ.

Казне за кршење одредби о ЦЕ знаку

Незаконито стављање ЦЕ знака кажњава се новчаном казном. Подлеже, на пример:

 • постављање ознаке на производ који не испуњава битне захтеве директива,

 • постављање ЦЕ ознаке на производ како би се довео у заблуду дистрибутера и потрошача,

 • стављање производа на тржиште без ЦЕ знака - када производ треба да подлеже систему оцењивања усаглашености,

 • постављање ЦЕ ознаке на производ који не подлеже ЦЕ знаку.

У Пољској контролу усаглашености декларисаних захтева са директивама врши Канцеларија за заштиту конкуренције и заштите потрошача, која води и регистар опасних производа који нису у складу са суштинским, детаљним или другим захтевима.

Чувајте се кинеског ЦЕ!

На левој страни ознака ЕУ, на десној азијска ознака.

На производима произведеним у Кини често можемо срести ознаку ЦЕ - међутим, то није ознака безбедности производа, већ ознака "Кина извоз".

Кинески ЦЕ је агресивна тржишна пракса и има за циљ да обмане кориснике.

Кинески ЦЕ се разликује од ЕУ ЦЕ мањим размаком између слова Ц и Е и дужим средњим елементом слова Е – у ознакама ЕУ средњи хоризонтални штап је краћи од друга два, у кинеском – често (али не увек) једнак или скоро једнак њима.