Један налог у ЗУС-у - које промене долазе?

Служба

Сходно измењеном Закону о систему социјалног осигурања, предузетници, потрошачи и други субјекти ће од 1. јануара 2018. године плаћати доприносе за социјално осигурање (пензионо, инвалидско, боловање и незгоде), доприносе за здравствено осигурање, доприносе у Фонд рада. једним трансфером.и Фонд загарантованих примања запослених и доприноса у Фонд за премошћивање пензија.

Нови прописи предвиђају давање индивидуалних бројева рачуна доприноса (НРС) предузетницима. Доприносе уплаћене збирно једним трансфером на одређени рачун Завод социјалног осигурања ће пропорционално распоређивати на појединачна осигурања и фондове.

Од почетка 2018. године уплатитељ приликом преноса Заводу за социјално осигурање неће моћи посебно да назначи који допринос и за које време врши уплату. Дакле, од предузетника, потрошача или другог субјекта биће потребно само да достави појединачни доприносни рачун, износ премије, пошиљаоца и примаоца. Завод за социјално осигурање ће доприносе пропорционално делити на доприносе, почевши од најстаријих заосталих обавеза са каматама.

Један рачун у Заводу за социјално осигурање - од када је додељен Број рачуна доприноса?

Завод за социјално осигурање (ЗУС) је 1. октобра 2017. године почео да шаље преписку са информацијама о додели нових рачуна доприноса обвезницима. Очекује се да ће до краја децембра 2017. ЗУС генерисати бројеве рачуна доприноса и евидентирати их на рачунима обвезника доприноса уписаним у Централни регистар обвезника доприноса. Предузетници, потрошачи и други субјекти до краја децембра 2017. године, препорученом поштом, треба да добију информације од Завода за социјално осигурање у вези са доделом нових бројева рачуна доприноса.

На основу чл. 3 измењеног акта Установа социјалног осигурања ће обвезницима доприноса који уплаћују доприносе до 31. децембра 2017. године доставити податке о бројевима рачуна доприноса, у папирној форми преко поштанског оператера као препоручену пошиљку или - у случају обвезника доприноса, који у ИКТ систем који обезбјеђује Установа. Направили су информативни профил – обезбиједиће бројеве доприносних рачуна у ИКТ систему који је доступан од стране Завода за социјално осигурање.

Ако обвезници доприноса из ст. 2, не добију податке о бројевима рачуна доприноса до 31. децембра 2017. године, дужни су да се пријаве локалној организационој јединици Завода за социјално осигурање за њен пренос до следећег дана уплате доприноса.

Бројеви рачуна доприноса које Завод за социјално осигурање генерише до 31. децембра 2017. године биће активни од 1. јануара 2018. године. (Закон од 11. маја 2017. о изменама и допунама закона о систему социјалног осигурања и акта о изменама и допунама закона – Законик о раду и поједини други акти (Зборник закона 2017, тачка 1027)).

Важно је напоменути да предузетник треба да провери тачност својих података до 31. децембра 2017. године, након што добије писмо са информацијом о посебно додељеном броју рачуна доприноса, због чињенице да ће након овог датума текући рачуни доприноса бити затворени. Поред тога, предузетници са профилом на ЗУС Платформи електронских услуга моћи ће тамо да провере свој нови број рачуна доприноса од 1. јануара 2018. године.

Према новим прописима, јединствени број доприносног рачуна састоји се од 26 цифара, прве 2 су контролни број банке, следећих 11 цифара је контролни број ЗУС-а, последњих 13 цифара је НИП број обвезника или други матични број издат од стране ЗУС ако обвезник нема број.НИП (порески идентификациони број). Вриједно је запамтити да ће у случају грешке у преносу платити камату за кашњење у плаћању доприноса.

Према новом чл. 43б 1 Закона о с.у.с. установа формира и додељује број рачуна доприноса обвезнику доприноса одмах по отварању рачуна обвезника доприноса, ради плаћања доприноса из чл. 47 став. 4.

2. За обвезнике доприноса који доприносе обрачунавају у посебним пријавама, Институција генерише број рачуна доприноса одвојено за сваки од распона бројева декларације.

3. Податке о додељеном броју рачуна доприноса Установа одмах доставља обвезнику доприноса у папирној форми преко поштанског оператера као препоручену пошиљку или - у случају обвезника доприноса који је креирао информативни профил у ИКТ систем који обезбеђује Институција - обезбеђује број доприносног рачуна у ИКТ систему који обезбеђује Бет. (Закон од 11. маја 2017. о изменама и допунама закона о систему социјалног осигурања и акта о изменама и допунама закона - Законик о раду и поједини други акти (Зборник закона 2017, тачка 1027)).

Један ЗУС налог – изузетак

Може се десити да ЗУС припреми два броја доприносних рачуна, које ће исплатилац добити у писму. Таква ситуација ће настати ако обвезник доприноса обрачунава доприносе одвојено у два обима (нпр. за вођење предузећа и за ангажовање кућне помоћи). Без обзира да ли предузетник запошљава извођаче и запослене или води сопствени бизнис, доприносе уплаћује у једном трансферу заједно са сопственим улозима.

Вреди нагласити да уколико предузетник, потрошач и други субјекти не знају своје индивидуалне рачуне доприноса, неће моћи да плаћају доприносе у 2018. години по старим правилима. Према информацијама Завода за социјално осигурање, постојећи банковни рачуни престају да функционишу 31. децембра 2017. године. Међутим, према новим правилима, у 2018. години плаћаћемо и заостале премије за 2017. и текуће премије једнократним трансфер.

Поред тога, вреди напоменути да ће се персонализовани рачуни за доприносе слати и страним обвезницима, који ће моћи да плате доприносе једним трансфером.

Закључно, изузетно је важно да предузетници, потрошачи и други субјекти прате доделу новог броја доприноса, поштују рокове и пажљиво проверавају податке у информацијама које шаље ЗУС. Уколико од ЗУС-а не добијете препоручено писмо са новим бројем прилога, вреди се обратити одређеној филијали ЗУС-а пре краја децембра 2017. године и утврдити тачне податке и број рачуна. Подсетимо да ће од 1. јануара 2018. године бити омогућено плаћање доприноса само једним трансфером на персонализовани број рачуна доприноса у ЗУС-у.