Солидарност - кашњење у плаћању без камате!

Промена Ко-Величине

Министарство финансија припремило нацрт уредбе у којој се пореским обвезницима који нису платили солидарни намет неће обрачунавати затезна камата! До када треба платити солидарни намет како би се избегло плаћање камата? Проверавати!

Солидарни намет - плаћање без камате

У складу са Законом о порезу на доходак, обвезници чији укупан приход приказан у годишњој пореској пријави, након одбитка одбитних износа, прелази 1.000.000 ПЛН, дужни су да плате 4% солидарне дажбине.

Обавезни датум уплате солидарне дажбине заказан је за 30. април 2020. године. Међутим, због преовлађујуће пандемије ЦОВИД-19,
Министарство финансија припремило је Нацрт уредбе о ослобађању од наплате затезне камате на солидарне намете плаћене након 30. априла 2020. године, уколико се наплата изврши до 1. јуна ове године.

Као што се може прочитати у меморандуму са објашњењима, „Нацртом је предвиђено да се обустави наплата камате за заостале обавезе физичког лица у периоду од 1. маја 2020. до 1. јуна 2020. године на неплаћени допринос солидарности, у делу који одговара уплатама у овом периоду, који су подобни за овај намет“ .

Уколико, међутим, порески обвезник не уплати солидарну намету у прописаном року, односно до 1. јуна, биће у обавези да плати камату на неплаћени износ у целости или делимично, за цео период кашњења.